GIV SLIP & TAG IMOD

At slippe er kun den ene side af sagen

Lige så vigtigt som det er at give slip på alt det, du ikke længere har brug for, alt det der ikke længere styrker dig, lige så vigtigt er det at kunne tage imod. For mange kan det næsten være den sværeste del af dette store kosmiske åndedræt.

Det kan være ‘nemt’ nok at puste ud, at slippe, give slip på ego, gamle mønstre, idéer, mennesker, forhold og handlemåder. Det føles befriende og som en stor stor lettelse. Maven bliver blød og rolig af denne udånding. Men når du så skal trække vejret ind igen, så kan du støde på alle de blokeringer i dig, som fortæller dig, at du ikke er værdige nok. At du ikke har fortjent, det gode, livet, ilten. Det kan næsten være nødvendigt at dele det dybe, modtagelige åndedrag op i flere omgange, fordi du mærker spændinger i kroppen og psyken, der minder dig om alle de gange, du har taget imod, åbnet op og er blevet såret.

Slip frygten og tag imod kærligheden

Vil du overleve på halv kraft?

Kan du tage imod kærlighed, venlighed og omsorg? Kan du tage imod alt det gode, der er i livet? Eventyr, magi og hengivelse? Kan du tage imod muligheder, når de viser sig i tillid til at det er en del af den store indånding? Kan du gøre det uden frygt for, at du ender med at blive såret?

Livet er ikke kun en udånding. Hvis du ikke trak vejret dybt dybt ind, så er det meget simpelt hvad der så ville ske. Du kan godt overleve på halv kraft, ved kun at trække vejret ind i staccato-rytmer, korte og hårde, men du går glip af så meget næring og liv på den måde.

Måske har du også vænnet dig til at puste meget meget dybt ud, når der er noget du gerne vil slippe i dig selv. Det er helt almindeligt, at folk i samtaler, hvor de taler om noget svært, puster dybt ud. Det er en måde at få kroppen til at slippe den spænding, der sidder, den spænding der har med det svære emne at gøre. Det er et fantastisk redskab! Prøv at lægge mærke til om du ikke allerede automatisk gør sådan af dig selv og bliv mere bevidst om at arbejde med at slippe på den måde.

Åhhh … Den bløde, dybe indånding

Nu skal vi dog have endnu en dimension på. Du skal mærke, når du trækker vejret dybt. Når du f.eks. snuser din elskede på halsen og har lyst til at kunne trække den duft helt ned i tæerne på en indånding. Når du krammer dine børn og automatisk trækker vejret så dybt ind, at du næsten bliver helt rørt til tårer over, at du kan føle sådan en kærlighed. Når du siger ‘ååhhh’ fordi noget er sødt, rørende, kærligt, så trækker du vejret dybt ind på samme måde.

Det dybe, bløde, blide åndedrag kan du bruge bevidst, når du tænker på dit liv. Er der noget som er svært, så tænk ind i det, mærk det og træk vejret dybt, dybt ind. Mærk at det kan være svært at få luften helt ned i den nederste del af maven, når du tænker på dine regninger. Det som du gør med denne indånding er, at du fortæller dig selv, at du er klar til at modtage en løsning. Du er klar til at modtage penge, kærlighed og tryghed. Du beroliger dig selv med ilten og åndedrættet. Du mærker de forhindringer, der er i dig selv, de tankemønstre og følelseshistorier, der siger at der ikke er noget til dig. At der ikke er nok. At livet er skabt til kamp og svære indåndinger, at det ikke er flydende og at der ikke er flow, kærlighed og penge nok til alle.

Ånd ind og tag imod bladenes duft.

Giv dig selv en gave: Tillid til livet

Gør din indånding smidig og blød, sig til dig selv at du tager imod. Du må gerne græde lidt, når du mærker hvad der sker i dig, når du bestemmer dig for at nu vil du tage imod. Det er bare en måde at slippe de gamle følelser, som sidder og blokerer for at tage imod livet.

På udåndingen er vi handlende, vi slipper. På indåndingen er vi modtagende. Vær ikke bange for at have tillid til livet til, at det vil dig godt. Risikoen for at blive såret er der uanset, og er meget større, hvis du nægter dig selv kærlighed og flow ved at være bange for at tage imod, åbne op. Hvis du skulle blive såret igen, så er der altid udåndingen til din rådighed, til at hjælpe dig med at slippe den følelse og indåndingen bekræfter dig i at det var det værd alligevel, at livet er vidunderligt, fyldt med næring, puls og skønhed.

Lær dig selv at kende og skab det liv du ønsker dig. Måske kan du finde inspiration i den måde jeg gør i mit indlæg ‘Kunsten at manifestere det liv du ønsker dig’.

Tak for ilden, jorden, luften og vandet

Sig tak for at du indeholder alle elementerne, at du er en del af jorden, himlen, luften og ilden. Gør intet af det forkert. Ligesom du heller ikke kunne finde på at gøre luften eller jorden forkert, så hyld hver eneste del af dig, værdsæt det, ros dig selv for at indeholde alt.

Tak for ilden, vildskaben, elskoven og passionen.
Tak for vandet, følelserne, blidheden og stilheden.
Tak for luften, tankerne, idéerne og inspirationen.
Tak for jorden, roen, healingen og stabiliteten.

Anerkend at du er alt. Måske noget mere end andet, men du er alt.

Lær ilden i dig at kende. Kend din passion. Din entusiasme. Din lyst.
Lær vandet at kende. Dine følelser. Din intuition. Din sensitivitet.
Lær luften at kende. Din idérigdom. Din intellektualitet. Din kreativitet.
Lær jorden at kende. Dit mod. Din tålmodighed. Din klogskab.

I naturen arbejder alle elementerne sammen med hinanden, ikke imod. Mærk i dig selv hvilken side det er af dig du gør forkert og læg mærke til hvilken en det er du fremhæver. Det vil lære dig vigtige ting om hvem du er, hvor du kommer fra, hvad det er du skal arbejde med at acceptere i dig selv og andre. Kom tilbage til dig selv og den du virkelig er.

Naturen er vores vigtigste læremester. I kommunikationen med naturen og de elementer den indeholder, får vi en forståelse af os selv som ingen andre kan give os. Vi finder ud af hvad det er vi skal arbejde med i dette liv og gennem den forståelse af os selv, kommer vi i kontakt med sjælen.

I mødet med sjælen kommer vi i kontakt med det Guddommelige. Det som fortæller os om den større mening, det store billede, det som fortæller os at vi alle er en del af alt. Det som giver os visheden om at alt er ligesom det skal være, at det eneste der er, er kærlighed.

Start med at se på elementerne i dig selv. De vil være det smukkeste kompas som hjælper dig til at styre sikkert tilbage til sjælens havn.

Erfaringer

Mange bevæger sig igennem livet som om de jager. De jager erfaringer, for jo flere jo bedre. Jo mere bredspektret og vildere, jo mere tosset og jo flere umulige situationer jo bedre er det næsten, fordi alt jo i sidste ende bare er erfaringer, der findes ikke gode eller dårlige.

Hvilket også er sandt. Der findes det der er, der findes ikke godt eller dårligt. Men vi har et ansvar overfor os selv, vi har et ansvar for at passe på os selv. Nogle lever deres liv som om de er børn på 3 år der får lov til at kaste sig ud fra klipper. De tager ikke vare på dem, de tænker ikke at de først skal lære om tyngdekraft og faldskærme. De kaster sig ind i forhold, jobs, relationer og situationer, hvor de overhører både deres helt basale fornuft, men værst af alt deres hjerte.

Selvom det er en vigtig del af vores spirituelle rejse at lære at være taknemmelige for alt hvad der er hændt os i dette liv, fordi det er meget vigtigt at lære, at vi selv kan vende trælse situationer til noget positivt og blive stærkere af dem, så er der overhovedet ingen grund til at blive ved med at gentage en erfaring der gjorde ondt.

Det er meningen vi skal lære, ikke gentage. Det er meningen vi skal blive klogere, så kloge og vise at vi kommer til at leve et liv i flow, i latter, lykke og kærlighed. Det er ikke meningen vi skal blive ved med at gå ind i White Pride klubben og råbe: Black Power med en knyttet næve i hånden. Vi skal naturligvis vide at en gang er nok at gøre sig den erfaring (hvis den altså overhovedet er nødvendig), der er ingen grund til at blive ved med at stille sig op og knalde hovedet mod stenen og vente på at den knækker. Den knækker ikke, det gør hovedet til sidst.

Du har sikkert allerede nu i dit liv, samlet dig nok erfaringer til at øve taknemmelighed over “interessante” oplevelser fra nu af og resten af dine dage. Der er bestemt ingen grund til at blive ved.

Værn om dig selv. Gør de ting der er gode for dig. Jeg kan blive ved med at sige det i en uendelighed, men husk nu at passe på dig selv som om du er et lille barn du gerne vil skåne fra klippen. Skån dig selv fra tossede situationer hvor du ikke kan komme ud uden knubs. Skån dig selv fra mennesker som ikke elsker dig som den du er. Skån dig selv fra den del af dig selv som ikke tager dig alvorligt, som ikke tror på dit lys, på din kreativitet, på det unikke i dig selv.

Lær at genkende den del af dig som ikke synes du er helt vidunderlig, sæt den del over i hjørnet og drik te, mens du går til salsa i bare tæer eller maler vægmalerier med fingrene. Mærk din kraft, bestem dig for at fra nu af vil du kun samle på erfaringer der bygger dig op, som giver dig kærligheden tilbage til dig selv, du behøver ikke flere emner at øve “taknemmelighed i yderste konsekvens” på.

Bevæg dig efter sangen

Lidelse er et sjovt begreb. Det er sjovt fordi lidelse føles så ubehageligt og det er selvom vi selv har fundet på den lidelse vi nu en gang har. Det er sjovt at vi ikke bare giver slip på længslen som skaber lidelsen og på den måde bliver fri fra den ubehagelige følelse.

Hvis vi ikke havde længsler, så havde vi ikke lidelse. Længere er den faktisk ikke. Når man opdager den længsel i sig selv som skaber en lidelse, som så igen gør at man er vågen om natten og spekulerer som en gal over hvad man dog skal gøre ved sin lidelse, så kan man godt føle sig ret fjollet. Og det er okay at grine af sig selv i den situation.

Se bag om de ting du lider under i dit liv og se den længsel der ligger bag, giv slip på længslen og så fordufter lidelsen helt af sig selv.

Længes du efter en bedre økonomi, en slankere krop, en rask krop, et andet job, en anden partner, en hvilken som helst partner? Hvad består dine længsler af? Det er som regel ikke svært at regne ud hvor man længes. De fleste af os har lange lister med punkter på, hvor vi gør os umage med at skrive hvad vi ville ønske var anderledes i vores liv, hvad vi længes efter. Hvad vi gerne vil forandre. Det er de færreste af os der har lange lister med alt det vi ville ønske aldrig ændrede sig…

Hvis du accepterer at det liv du har, det er det liv du har, så er du fri for lidelse. Så er du bare fri. Hvis du accepterer at de omstændigheder du er opvokset under, at den krop du har er den krop du har, at de mennesker der er i dit liv, det er dem der er der, så vil du opdage at alt lidelse forsvinder. At det eneste der er tilbage er nuet.

Et nu, hvor du hele tiden er bevidst om at nu er det tid til at gå, at blive, at bevæge sig i en anden retning. At skabe en forandring, ikke ud fra en længsel, men ud fra en fornemmelse om at livet kan blive endnu mere frit og fredfyldt hvis jeg siger farvel her og goddag der.

Det eneste der er, er nuet. Vores tilstedeværelse og bevidste væren i det. Bevæg dig efter frihed hele tiden. Frihed til at være den du er, det du kan mærke dybt inde i dig selv, er det som er vigtigt for dig. Du kan nemt mærke forskel på den sande følelse af hvad du vil bruge dit liv på og så følelsen fra egoet der konstant længes efter større, bedre, rigere, bare noget andet!

Længslen suger tit i maven, lige over navlen, i solar plexus. Det gør den sande kalden fra sjælen ikke. Den føles som ro i hele kroppen og hovedet, som lys og varme. Øv dig i at mærke forskel på længsel fra egoet som bare skaber mere længsel og mere lidelse og den sande smukke rene sang fra din sjæl. Bevæg dig efter den sang.

Hvis du har brug for vejledning i den bevægelse efter den sang, så har jeg åbnet op for flere typer læsninger og vejledning nu. Læs mere her

Bevæg dig efter sangen

Fri dig fra frygt

Hvis begrebet “andres meninger” nu ikke fandtes, hvordan ville du så leve dit liv? Hvem ville du så være som person? Hvis vi nu virkelig forestiller os en verden hvor det var umuligt at mene noget om andre mennesker, hvor alt hvad der var, var en ren neutral kærlighed til alt og alle, hvem ville du så være?

Hvis nu det ikke var muligt for dine forældre at have drømme og håb på dine vegne, hvis nu alle dine venner, naboer, kollegaer, bare elskede dig betingelsesløst og synes at alt hvad du gjorde var helt vildt fantastisk, uanset hvad du gjorde, hvad ville du så gøre?

Hvis nu alle støttede dig i at være den du er, hvis de på kontoret gav dig en high five for at udtrykke dig selv ved at farve dit hår grønt, hvis nu dine forældre opmuntrede dig til at sælge huset og flytte i ashram i Indien, eller synes det var fedt at du sagde dit job op for at blive professionel håndlæser, hvordan ville du så leve dit liv? Ville det være anderledes end det er nu?

Hvad nu hvis begrebet frygt ikke fandtes. Hvis nu vi siger at det ikke var muligt at blive bekymret på hinandens vegne, hvis nu man ikke kunne blive bekymret på sine egne, hvad så? Hvordan ville dit liv være hvis du fuldstændig skar den mulighed ud at der er noget som helst at være bange for, at blive bekymret over?

Ville du så beholde det job du har nu, den kone, mand, de venner, de fritidsinteresser? Hvor meget af det der er i dit liv, har du puttet ind i det for ikke at falde udenfor, for ikke at være sær? Hvor meget har du fyldt dit liv med af angst for at være alene og mærke hvem du virkelig er, hvis nu den person du er, falder udenfor “normalen”?

Hvilken person ville du være hvis du aldrig behøvede være bange for at det du sagde og gjorde, blev opfattet som mærkeligt? Ville du være sjovere, mere fri, grine højere, græde i offentlighed? Eller ville du hellere være mere stille, nyde at du fik lov til at lade være med at tale og have en mening om alting?

Se kærligt på dig selv, hele hele tiden. Når du har vænnet dig til det, så begynder du automatisk at se kærligt på andre. Når du ser kærligt på andre, så har du svært ved at forestille dig at de har en dømmende mening om dig. Når du har svært ved at forestille dig at andre kan andet end at holde af dig som du er, som du selv gør det, så er du fri af frygt og kan leve lige det liv du har lyst til. Det liv som giver dig kriller i maven og lys i øjnene.

Hvis du ikke lever det liv nu, så start med at arbejde på at holde mere af dig selv, hold af alt det som gør dig til dig og alt det hvor du er ligesom alle andre. Bare elsk hele molevitten. Livet er i virkeligheden meget meget simpelt, det er vores frygt som komplicerer det. Slip frygten og bliv fri.