Sidelæns

Vi taler ofte om folk som vi ser op til. Eller ser ned på. Folk vi kan mærke løfter os eller folk som trækker os ned. Nogle vi gerne vil være som, vi vil op på deres niveau, eller nogle hvor vi taler om at komme ned på deres niveau.

Det er dog sådan at der ikke er nogen som er højere eller lavere end andre. Der er nogle som har en lavere energi eller en højere. Måske har de det over hele linjen i deres person, måske er det bare på nogle få punkter på nogle bestemte dage.

Man skal vænne sig til at se folk som ved siden af sig. Ikke oppe eller nede. Man skal se hvordan man står skulder til skulder med folk. At vi allesammen står i samme niveau, der er ikke noget op eller ned, der er kun til siden.

Op eller ned giver os en idé om at der er nogen der er bedre end andre. At der er nogen som er højere eller lavere på energi-rangstigen. Der er nogle som har en virkelig høj vibration i deres energi og så er der også nogen som en vibration der ikke er så høj. Men det kan skifte.

At blive ved med at gå og længes efter at “nå op” til dem man føler har en højere vibration, det giver en uheldig følelse af at der hvor man er, der er ikke godt nok. Hvis man derimod føler at alle er lige, at vi allesammen står ved siden af hinanden, så er det meget nemmere at gå hen til dem man vil være tæt på. Dem hvis energi-vibration vil være god for en på det tidspunkt, i den periode af ens liv. Nogen gange vælger vi endda at gå hen til dem hvis energi føles som om den er lavere, fordi der måske er noget i os selv vi ikke havde fået set på eller ikke var færdige med at arbejde med.

Det gør også at man slipper for at tænke på hvor man selv står på energi-rangstigen. Nogle gange tiltrækker man folk med én bestemt energi, andre gange andre. Det handler ikke kun om ens egen vibration, det handler også om hvordan man lige matcher deres, den dag.

Der er ingen af os som er oppe eller nede. Vi er alle lige. Vi kan lære rigtig meget af dem der står ved vores side lige nu. Det er i sidste ende altid vores eget ansvar at enten lære eller lade være. Og så kan vi bevæge os, det er meget nemmere at bevæge sig til højre eller venstre, end op eller ned.

Hvad er Gud?

Ordet Gud har for mange af os en kristen klang som af forskellige grunde kan være svær at komme overens med. Ordet giver associationer til en ældre herre i himlen, en person som lidt ligesom julemanden, har en naughty og en nice liste.

Når spirituelle mennesker siger at alt er Gud, at vi er Gud, så kan det være ret svært at integrere den information. Svært, fordi vi ser Gud som en person adskilt fra os og ikke nødvendigvis som en der er på vores side. Gud er kærlig og viis, men Gud er også dømmende og skrap.

Mange har i tidens løb prøvet at finde andre ord for Gud, som beskriver Gud bedre, så begrebet Gud bliver netop til et begreb og ikke til en person. Ord som Kraften, Skaberen, Det Guddommelige, Det Almægtige, Helligheden, Gudskraften har været på banen for at finde et bedre ord for begrebet Gud.

Men først må vi prøve at forstå hvad Gud er. Efter min overbevisning er Gud den kraft som er i alting. Det er liv, det er kilden, det er lyset, det er ånden som er i alt levende og som vi alle er en del af. Det er sandt at vi alle er Gud. For vi er alle en del af det samme lys. Vi kommer alle af samme ånd. Den kraft der er i os, den findes også i naturen, i dyrene, i alt hvad vi omgiver os med. Den kraft findes også i vores nabo, vores ven, vores fjende.

Gud er bare et ord. Godt nok et ord som for hver af os er ladet med en masse følelser, informationer og minder. Men hvis vi bestemmer os for at give ordet Gud en ny mening. At rense ordet Gud for kristendommen, så kan vi, uanset om vi er kristne eller ej, meget bedre forstå hvad det er det ord vil os.

Så kan vi bedre begynde at arbejde med at vi er Gud. At vi er almægtige. At vi er guddommelige. At vi er kraften. I det øjeblik vi forstår at vi selv er Gud og at alle andre også er det, i det øjeblik forstår vi at vi selv skaber vores eget liv. Der sidder ikke nogen og deler gode og mindre gode skæbner ud. Vores skæbne er i vores egne hænder, for vi er. Og det at vi er, er så uendeligt smukt, fantastisk og helt igennem magisk. Det som vi er en del af har ikke kun skabt vores eget utrolige liv, men også sommerfugle, vulkaner, diamanter, delfiner, blomster, træer, ørne og elefanter.

Det at vi får lov til at opleve et liv her på jorden med den bevidsthed vi har, er sådan en eventyrlig gave, som næsten ikke er til at rumme. Vi er Gud. Alt er Gud. Det er helt vildt at vi alle er en del af den samme ånd, men den erkendelse er så vigtig for at vi for alvor kan rumme vores egen storhed.

Syret men sandt, vi er alle Gud, jeg er, du er, alt er.

Row your Boat

Ritualet

Nogle gange misunder jeg kristne deres kirke. Deres sted hvor de kan mødes med andre som deler deres tro. Jeg misunder dem præsten, tiden til fordybelse. Ritualet i at gå i kirke om søndagen, til et sted hvor der er ro og rum til bønner, sang og sjælelig inspiration.

Kirken og kristendommen som vi kender den i Danmark, er ikke for mig. Mit tempel er naturen. Mine salmer er fuglenes sang. De ord fra præsten som er ment til at opløfte og inspirere, dem finder jeg ved at gå hen af vejen, ud på marken, hen til træet eller bækken. Jeg går ud hele tiden. Jeg går ud når jeg er let og når jeg er tung. Når jeg vil dele sorg, glæde, lys eller mørke. Når jeg savner og når jeg elsker. Når jeg synger og når jeg græder.

Selvom jeg har naturen, så kan jeg godt savne rummet hvori man kan mødes med andre som deler ens tro og overbevisning. Jeg savner ritualet og det konstante ved at gøre den samme ting, på et bestemt tidspunkt, på en bestemt dag. Jeg savner kraften det giver til handlingen, at vide at det jeg er ved at gøre nu, det ligger der et ritual bag. Et ritual der åbner mig for nærvær og fordybelse.

Ritualet skal ikke eksistere alene for ritualets skyld. Ritualet skal eksistere for at minde os om ærbødighed, respekt, disciplin. For at skabe en tilstand, hvor vi nemmere kan synke ned i et andet lag af os selv og kan opleve ro og kærlighed og er mere åbne og bedre i stand til at dele ud af det bagefter.

Ritualet for ritualets skyld giver ingen mening. Men ritualet for at minde os om det som vi er en del af, den store kærlighed, kan give os lige præcis det mange af os savner i vores liv. På samme måde som kroppen genkender stillingen og åndedrættet vi bruger til meditation, og belønner os ved nemmere at kunne synke ned i et nu med ro og intethed, på samme måde kan ritualet skabe en nemmere indgang til en følelse af en sammenhæng med noget større i vores liv.

Tea With Hitler

Te med Hitler er et fantastisk redskab som Stuart Wilde har opfundet. Det er et redskab til at slutte fred med sine dæmoner, sine fjender, dem man trænger til at tilgive og sætte fri.

Konceptet går i Stuarts version ud på at man forestiller sig at man skal drikke te med Hitler. Man sidder med Hitler, og småsnakker om hans kunst, hans fascination af Tibet, hans kæreste Eva og hans lille hund. Man nævner på intet tidspunkt krigen. Man rummer og ser mennesket foran sig, fokuserer på det man har tilfælles og bringer oprigtig omsorg og nærvær ind i samtalen. Man er tilstede, neutral og ikke-dømmende. Hvis man kan hyggesludre med Hitler uden at komme med spidse kommentarer om hans politik, så er man kommet ret langt i processen med at neutralisere den side af én, som dømmer, er vred og forurettet.

Te med Hitler redskabet kan man bruge i alle mulige situationer. Te med svigermor bliver meget nemmere, når man tvinger sig selv til at være lyttende, åben og uden forbehold. Når man tvinger sig selv til at være den bedste version af sig selv. Te med Hitler er et fantastisk koncept som kan bruges i alle sammenhænge.

Når man opdager i sig selv at det er muligt at være kærlig, eller i det mindste neutral, overfor en person som man ikke er særlig vild med normalt, så sker der en healing inde i en selv. Der sker det, at de sider af en selv, som faktisk, helt ærligt, nogen gange får Hitler til at virke blødsøden, de får mindre magt.

Man kan lave et teselskab med alle sine skygger, rumme dem, se bag dem, forstå hvorfor de er opstået. Møde angst, vrede, kontrol, misundelse, jalousi, frygt, arrogance, drikke te med dem og holde af dem så godt som man kan. Se på skyggerne med milde øjne, le med dem, møde dem med hjertet. Det er uden tvivl et af de bedste redskaber jeg kender til at arbejde med skyggerne i en selv og skyggerne i alle andre.

Vær med dem. Rum dem og accepter dem for hvad de er. Elsk dem hvis det er muligt og hvis ikke, så har Schweiz ret, neutralitet er vejen frem.

Tea With Hitler