Husk det nu

Husk det nu

Du er elsket.

Forståelse og Følelser

Det er vigtigt at forstå, at der ikke er noget at forstå. At vi faktisk ikke kan forstå ret meget. At livet er et mysterie og at det vi møder ofte er mystisk.

Vi kan blive helt blinde og døve af altid at prøve at forstå. Vi kan prøve at forstå så meget med vores hjerne, at vi helt glemmer at lytte på hvad vores følelser, vores fornemmelser fortæller os.

Hvorfor, hvordan, hvorhen?

Så længe vi prøver at regne ting ud med vores intellekt, så misser vi pointen. Vi sidder fast i uforståelighedens mudder og plager os selv og andre med utallige tanker og gisninger om hvorfor/hvordan/hvorhen?

En ting er at vi i sandhed aldrig rigtig kan forstå andre mennesker. Vi kan ikke med vores hjerne nogensinde rigtig forstå hvorfor de gør som de gør. Der er ikke nogen grund til at blive ved med at plage os selv med at prøve at forstå dem, for deres liv og deres opgave her er deres.

De eneste som er værd at blive ved med at prøve at forstå er os selv. Når vi virkelig kender os selv, kender mekanismerne i os, kender vores lys og vores skygge, så slipper vi også behovet for at prøve at regne resten af verden ud. Vi bliver fri til at være os selv, uanset hvor uforståelige alle andre er.

At ville forstå er en form for misforstået omsorg. Når vi sidder overfor et andet menneske som er uendeligt ulykkeligt, så hjælper det ikke det menneske, at vi bliver ved med at prøve at forstå. At vi bliver ved med at prøve at os i deres sted. Det skaber frustration hos begge parter og trøster ikke den ulykkelige. Det som trøster er accept.

Accepten af det uforståelige

At acceptere at tingene er som de er, både i os selv, i menneskene og verden omkring os, gør os voksne. At acceptere at det eneste vi overhovedet kan gøre, er altid at handle ud fra hvordan tingene føles, gør at vi tager magten over vores eget liv. At vi trækker energien hjem i os selv og navigerer ud fra følelsen i stedet for forståelsen.

Når vi insisterer på at prøve at forstå, så giver vi magten fra os. Vi giver andre og andet vores energi. Vi kan ikke vide hvorfor noget er som det er. Men når vi virkelig accepterer det, at vi intet ved og intet forstår, så er vi fri til at begynde at handle ud fra hvad der føles godt og sandt for os. Det der er godt og sandt for os er i sidste ende også det eneste rigtige for alle andre mennesker. Også selvom det kan virke uforståeligt for dem.

SIDELÆNS

Vi taler ofte om folk som vi ser op til. Eller ser ned på. Folk vi kan mærke løfter os eller folk som trækker os ned. Nogle vi gerne vil være som, vi vil op på deres niveau, eller nogle hvor vi taler om at komme ned på deres niveau.

Det er dog sådan, at der ikke er nogen som er højere eller lavere end andre. Der er nogle som har en lavere energi eller en højere. Måske har de det over hele linjen i deres person, måske er det bare på nogle få punkter på nogle bestemte dage.

Skulder ved skulder, sidelæns

Man skal vænne sig til at se folk som ved siden af sig. Ikke oppe eller nede. Man skal se hvordan man står skulder til skulder med folk. At vi allesammen står i samme niveau, der er ikke noget op eller ned, der er kun til siden.

Op eller ned giver os en idé, om at der er nogen der er bedre end andre. At der er nogen som er højere eller lavere på energi-rangstigen. Der er nogen som har en virkelig høj vibration i deres energi og så er der også nogen som en vibration der ikke er så høj. Men det kan skifte.

At blive ved med at gå og længes efter at “nå op” til dem man føler har en højere vibration, det giver en uheldig følelse af at der hvor man er, der er ikke godt nok. Hvis man derimod føler at alle er lige, at vi allesammen står ved siden af hinanden, så er det meget nemmere at gå hen til dem man vil være tæt på. Dem hvis energi-vibration vil være god for en på det tidspunkt, i den periode af ens liv. Nogen gange vælger vi endda at gå hen til dem hvis energi føles som om den er lavere, fordi der måske er noget i os selv vi ikke havde fået set på eller ikke var færdige med at arbejde med.

De magiske matches

Det gør også, at man slipper for at tænke på hvor man selv står på energi-rangstigen. Nogle gange tiltrækker man folk med én bestemt energi, andre gange nogle andre. Det handler ikke kun om ens egen vibration, det handler også om hvordan man lige matcher deres, den dag.

Der er ingen af os som er oppe eller nede. Vi er alle lige. Vi kan lære rigtig meget af dem der står ved vores side lige nu. Det er i sidste ende altid vores eget ansvar at enten lære eller lade være. Og så kan vi bevæge os, det er meget nemmere at bevæge sig til højre eller venstre, end op eller ned. Sidelæns er vejen frem.

Vækker en kriger i dig

Nogle dage er kaffe bare ikke nok.

Nogle dage er kaffe bare ikke nok

HVAD ER GUD?

Ordet Gud har for mange af os en kristen klang som af forskellige grunde kan være svær at komme overens med. Ordet giver associationer til en ældre herre i himlen. En person som lidt ligesom julemanden, har en ‘naughty’ og en ‘nice’ liste.

Når spirituelle mennesker siger, at alt er Gud, at vi er Gud, så kan det være ret svært at integrere den information. Svært, fordi vi ser Gud som en person adskilt fra os og ikke nødvendigvis som en der er på vores side. Gud er kærlig og viis, men Gud er også dømmende og skrap.

Hvad hedder Gud?

Mange har i tidens løb prøvet at finde andre ord for Gud, som beskriver Gud bedre, så begrebet Gud bliver netop til et begreb og ikke til en person. Ord som Kraften, Skaberen, Det Guddommelige, Det Almægtige. Helligheden og Gudskraften har været på banen for at finde et bedre ord for begrebet Gud.

Men først må vi prøve at forstå hvad Gud er. Efter min overbevisning er Gud den kraft som er i alting. Det er liv, det er kilden, det er lyset. Det er ånden som er i alt levende og som vi alle er en del af. Det er sandt at vi alle er Gud. For vi er alle en del af det samme lys. Vi kommer alle af samme ånd. Den kraft der er i os, den findes også i naturen, i dyrene, i alt hvad vi omgiver os med. Den kraft findes også i vores nabo, vores ven, vores fjende.

Anja Dalby Permakultur Græskar

Du er Gud

Gud er bare et ord. Godt nok et ord som for hver af os er ladet med en masse følelser, informationer og minder. Men hvis vi bestemmer os for at give ordet Gud en ny mening. At rense ordet Gud for kristendommen, så kan vi, uanset om vi er kristne eller ej, meget bedre forstå hvad det er det ord vil os.

Så kan vi bedre begynde at arbejde med at vi er Gud. At vi er almægtige. At vi er guddommelige. At vi er kraften. I det øjeblik vi forstår at vi selv er Gud og at alle andre også er det, i det øjeblik forstår vi at vi selv skaber vores eget liv. Der sidder ikke nogen og deler gode og mindre gode skæbner ud. Vores skæbne er i vores egne hænder, for vi er. Og det at vi er, er så uendeligt smukt, fantastisk og helt igennem magisk. Det som vi er en del af har ikke kun skabt vores eget utrolige liv, men også sommerfugle, vulkaner, diamanter, delfiner, blomster, træer, ørne og elefanter.

Det at vi får lov til at opleve et liv her på jorden med den bevidsthed vi har, er sådan en eventyrlig gave, som næsten ikke er til at rumme. Vi er Gud. Alt er Gud. Det er helt vildt at vi alle er en del af den samme ånd, men den erkendelse er så vigtig for at vi for alvor kan rumme vores egen storhed.

Syret men sandt, vi er alle Gud, jeg er, du er, alt er.